NEU.EDU.VN 

 

×
×

National Economics University Organization Celebrating 60 YEARS (1956-2016) on 12/11/2016

12 suất học bổng cạnh tranh ngành Nghiên cứu phát triển - Development Studies tới từ Viện chính sách phát triển, Đại học Antwerp, Vương quốc Bỉ

24 tháng 01, 2018

Hot news!

12 suất học bổng cạnh tranh ngành Nghiên cứu phát triển - Development Studies tới từ Viện chính sách phát triển, Đại học Antwerp, Vương quốc Bỉ đã và đang tiếp nhận hồ sơ. Ngành học này rất phù hợp với các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành của Khoa Kế hoạch và Phát triển. Thông tin cụ thể, vui lòng tham khảo file đính kèm.


« | 1 | 2 | »
Designed and Developed by
Top