Đối thoại giữa Khoa Kế hoạch và Phát triển với sinh viên

24 tháng 05, 2018

Đối thoại giữa các thầy cô và sinh viên là hoạt động thường niên tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trong nhiều năm qua.Đối thoại giữa cán bộ, giảng viên với sinh viên có vai trò đóng góp tích cực vào công tác quản lý, giảng dạy và học tập – những yếu tố thuộc về chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường. Đây là cơ hội để các cán bộ, giảng viên của nhà trường hiểu hơn nữa về thực tế và kỳ vọng của sinh viên đối với nhà trường. Thêm vào đó, sinh viên cũng được giải đáp những thắc mắc và cung cấp thêm những định hướng hữu ích cho học tập và nghề nghiệp.Buổi đối thoại của Khoa Kế hoạch và Phát triển được tổ chức không nằm ngoài mục tiêu trên.

 

« | 1 | 2 | »
Designed and Developed by
Top